„Zemsta” Aleksandra Fredry [podstawowy konflikt dramatyczny]

 • Podstawowy konflikt to ścieranie się poglądów 2 antagonistów Cześnika i Rejenta.
 • Problematyczny jest spół o mur graniczny.
 • Rejent naprawia mur, Cześnik sie nie godzi na te prace budowlane.
 • Konflikt pojawia się już podczas zawiązania akcji, gdy Cześnik wysyła swoich ludzi pod wodzą Papkina, by zburzyli naprawiony mur.
 • Przyczyną konfliktu jest przede wszystkim różnica charakterów właścicieli obu zamków.
 • Fredro przedstawił różne typy ludzkie.
 • Akcję „Zemsty” kształtują intrygi:
  • intryga Rejenta, który chce ożenić Wacława z Podstoliną na złość Cześnikowi, ktory jest z nią zaręczony,
   • perypetia: Cześnik nie żeni się Podstoliną, bowiem ona zrywa zaręczyny,
  • na złość Rejentowi Cześnik wydaj Klarę za Wacława,
   • perypetia: nie dochodzi do pojedynku Cześnika z Rejentem, który mógłby się skończyć źle, zwaśnieni sąsiedzi godzą się.