Zespół składniowy wyrazów

Zespół składniowy wyrazów to najczęściej dwuczłonowa konstrukcja wyrazowa, zastosowana w zdaniu. Między wyrazami w zespole składniowym  mogą zachodzić:

  • stosunek współrzędny, kiedy wyrazy są od siebie niezależne, pełnią taką samą funkcję składniową, funkcjonują w takim samym stosunku do innego składnika zdania i tworzą tzw. szeregi. np. Mały biały miś tęsknił za mamą.
  • stosunek niewspółrzędny, gdy jeden wyraz określa drugi, jeden jest określany, drugi określający, takie zespoły to inaczej związki, wśród których wyróżniamy:  związki zgody, rządu i przynależności.