Znak przestankowy

  • Znak interpunkcyjny, stosowany w przestankowaniu.
  • Graficzny znak stosowany w pisowni, który pozwała zrozumieć napisany tekst. Polski system interpunkcyjny zawiera 10 znaków, a każdy z nich spełnia określoną rolę.