Ześrodkować [synonimy]

  • Skupić.
  • Łączyć.
  • Koncentrować.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]