Zestawienie [synonimy]

  • Kombinacja.
  • Mieszanina.
  • Połączenie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]