Zewnętrzny [synonimy]

  • Powierzchowność.
  • Wierzchnia.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]