Zgromadzenie Zmartwychwstania Pańskiego

 • Upadek powstania listopadowego zmienił podejście Adama Mickiewicza do religii.
 • Poeta „powrócił” do kościoła, rozważał nawet pomysł zostania księdzem.
 • Stał się jednym z inicjatorów powstania Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego.
 • Ta istniejąca do czasów współczesnych organizacja to katolicka wspólnota zakonna.
 • Powstała w 1836 roku, a jej sygnatariuszami byli polscy emigranci, m. in. Bogusław Jański, Henryk Kajsiewicz, Piotr Semenenko.
 • Głównym celem jej działalności była posługa religijna wśród Polaków przebywających na emigracji.
 • Członkowie Zgromadzenia angażowali sie również w działalność polityczną.
 • Przestrzegali oficjalnej doktryny kościoła i nie zgadzali się z nurtem mesjanistycznym, co komplikowała  stosunki z Mickiewiczem, gorliwym wyznawcą.
 • Bliskie im także były tendencje rewolucyjno-demokratyczne.
 • Przez pewien czas pod ich wpływem było paryskie czasopismo „Młoda Polska”.
 • Sympatykami tego Zgromadzenia byli m.in. Zygmunt Krasiński i Cyprian Kamil Norwid.