Adaptacja filmowa

  • Adaptacja filmowa to przeniesienie dzieła literackiego na język filmu, stanowi zarazem obraz wykorzystujący tekst literacki.
  • dOSTOSOWANIE DZIEŁA LITERACKIEGO DO SRODKÓW ARTYSTYCZNYCH WŁAŚCIWYCH FILMOWI.