Zielone zasiałam

Jedna z przyśpiewek ludowych ludu śląskiego. Jest wyznaniem tęskniącej za synem matki i ich silnych wzajemnych związkach. Utwór anonimowy, śpiewany na popularne nuty ludowe. Przyśpiewka wykorzystywana na weselach, dzięki temu rozpowszechniła się  także na inne regiony.

Zielone zasiałam, zielone mi zeszło,
Kędy się obrócę, wszędzie mi jest tęskno.

Tęskno mi jest, tęskno, ale nie wiem po kim?
Po szwarnym syneczku, co jest za potokiem.

Co jest za potokiem, a między górami,
Nikt by nie zrozumiał, co jest między nami.

To jest między nami, że się radzi mamy,
I na cale życie wiernie się kochamy.