Zieleń [symbolika]

 • Zieleń to barwa roślinności.
 • Stanowi symbol życia, wegetacji, przyrody, wiosny, odradzającego się życia.
 • Jest emblematem nadziei.
 • W chrześcijaństwie dotyczy nadziei na zmartwychwstanie, zbawienie i zwycięstwo nad mocą Szatana.
 • Zieleń to również symbol świeżości, młodości i niedojrzałości.
 • Postrzegana jest także jako brak doświadczenia i wiedzy.

Odniesienia odnaleźć można”

 • Genesis 19, 24-25.
 • Księga Hioba 14,7.
 • J.W. Goethe, „Faust”.
 • A. Mickiewicz, „Oda do młodości”.
 • A. Mickiewicz, „Konrad Wallenrod”.
 • K. Wierzyński, „Zielono mam w głowie”.
 • B. Leśmian, „Topielec”.

 

 

Wg Słownika  symboli literackich R. Kuleszewicza, Białystok 2003.