Bąć.., bądź

Nawet w memach czy ulotkach propagandowych (rzeczywistych lub wirtualnych) powinniśmy zadbać o poprawną pisownię. Być może do niektórych łatwiej trafić „prostym” przekazem, ale takie traktowanie języka ojczystego postrzegamy jako świadectwo miernoty, bezwartościowości i kiczu. Pamiętajmy:

„Język jest głównym składnikiem tego złożonego pojęcia, które obejmujemy wspólnym mianem: Ojczyzna”

(Piotr Bąk)