Zjawiska przyrodnicze w literaturze

Zjawiska przyrodnicze i relacje z człowiekiem to istotna problematyka filozofii, ekologi, artystów i pisarzy. Te stosunki określają tożsamość ludzi oraz  ich miejsce we wszechświecie.

  1. Mitologia (np. „Demeter i Kora”).
  2. Biblia (Stary i Nowy Testament).
  3. J. W. Goethe, „Król Olch”.
  4. „Kwiatki świętego Franciszka”.
  5. A. Mickiewicz, „Pan Tadeusz”.
  6. A. Mickiewicz, ” Sonety krymskie”, np. „Burza”, „Stepy akermańskie”, „Żegluga”.
  7.  E. Orzeszkowa, „Gloria victis”.
  8. L. Staff, „Deszcz jesienny”.