Słońce

Słońce, planeta utożsamiana ze szczęściem, radością, nadzieją, energia do życia.

 1. Biblia (opis raju).
 2. Sofokles, „Antygona”.
 3. „Kwiatki św. Franciszka”.
 4. Dante Alighieri, „Boska Komedia”.
 5. J. Kochanowski, „Pieśń II”.
 6. J. Kochanowski, „Czego chcesz od nas, Panie”.
 7. A. Mickiewicz, „Pan Tadeusz”.
 8. A. Mickiewicz, „Sonety krymskie”.
 9. J. Conrad, „Jądro ciemności”.
 10. H. Ch. Andersen, „Cień”.
 11. H. Ch. Andersen, „Dzwony”.
 12. Cz. Miłosz, „Dolina Issy”.
 13. K. K. Baczyński, „Żyjemy na dnie ciała”.
 14. K. K. Baczyński, „Juwenilia II”.
 15. K.K. Baczyński, „Dziki laur”.
 16. J. Twardowski, „Podziękowanie”.