Złoty wiek w kulturze greckiej

  • Tak określany jest Vi IV wiek p.n.e.
  • Szczególnie odnosi się to wyrażenie do panowania Peryklesa.
  • Był to okres, kiedy ośrodkiem kulturalnego i gospodarczego rozwoju stały się Ateny.
  • Wówczas to odnotowano wysoki rozwój kultury, filozofii, literatury, architektury i rzeźby.
  • Był to czas demokracji ateńskiej.