Język Biblii

Biblię napisano w trzech językach:

  • Stary Testament po hebrajsku z fragmentami w językach aramejskim i greckim,
  • Nowy Testament – po grecku i aramejsku.