Frazeologia biblijna

Do dziś funkcjonują związki frazeologiczne pochodzące z Biblii, przykłady w ramce:

 Stary Testament

Nowy Testament

 • Łono Abrahama,
 • Plagi egipskie
 • Wieża Babel,
 • Sodoma i  Gomora,
 • Trąby jerychońskie,
 • Salomonowy wyrok,
 • Manna z nieba.
 • Judaszowe srebrniki,
 • Wdowi grosz,
 • Syn marnotrawny,
 • Miłosierny samarytanin,
 • Rzeź niewiniątek,
 • Umywać ręce,
 • Sądny dzień.