Zły [synonimy]

 • Niedobry.
 • Fatalny.
 • Podły.
 • Pieski.
 • Świński.
 • Niżej wszelkiej krytyki.
 • Pod psem.
 • Pożal się Boże!
 • Do bani.
 • Do niczego.
 • Do chrzanu.
 • Do luftu.
 • Do kitu.
 • Lichy.
 • Bezwartościowy.
 • Partacki.
 • Niegodziwy.
 • Parszywy.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]