Zmniejszenie [synonimy]

  • Spadek.
  • Obniżka.
  • Zniżka.
  • Redukcja.
  • Skrócenie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]