Zmuszać [synonimy]

  • Wmuszać.
  • Wymuszać.
  • Gwałcić.
  • Zdobywać.
  • Zwyciężać.
  • Zapędzać.
  • Podbijać.
  • Poskramiać.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]