Znaczący [synonimy]

  • Ważny.
  • Istotny.
  • Wymowny.
  • Porozumiewawczy.
  • Demonstracyjny.
  • Symboliczny.
  • Ekspresyjny.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]