Zmodyfikowany podział metod nauczania

Zmodyfikowany podział metod nauczania:

PODAJĄCE

—> wykład informacyjny

—> prelekcja

—> opowiadanie

—» pogadanka

—»anegdota

—»opis

—> odczyt

-» objaśniania lub wyjaśnianie

EKSPONUJĄCE

—> pokaz łączony z przeżyciem film

—» sztuka teatralna —> ekspozycja

PROGRAMOWE

—» z użyciem podręcznika programowego

—> z użyciem komputera

—> z użyciem maszyny dydaktycznej

PRAKTYCZNE

-» pokaz z objaśnieniem —> pokaz z instruktażem —> ćwiczenia laboratoryjne —> ćwiczenia przedmiotowe

metoda projektu —> metoda przewodniego tekstu