Znaczenie poezji Jana Kochanowskiego

 • Uznawany jest za ojca polskiej literatury.
 • Podkreśla się, że wprowadził polską literaturę w kręgi europejskie.
 • Czerpał wzory z wielu europejskich twórców, rozwijał niekiedy ich poglądy.
 • Wzbogacił język literacki.
 • Odwoływał się do tradycji kulturowej antyku.
 • Naśladował starożytne wzory, inspirował się dziełami antycznymi (np. „Iliadą” Homera czy „Pieśniami” Horacego).
 • Podmiotem lirycznym jego utworów jest człowiek, który realizuje ideały renesansu (przekonany o swej wartości, kreatywny, refleksyjny, esteta, zapatrzony w otaczający go świat).
 • Zaadaptował na grunt polski fraszkę, pieśń, dramat klasyczny.
 • Ukształtował miarę wiersza sylabicznego.
 • Stworzył utwory uznane za arcydzieła.
 • „Treny są tego przykładem”, cykl 19 liryków żałobnych.
 • Ale poeta pisał na różne tematy, poruszał sprawy patriotyzmu, ludzkiej egzystencji, wad i zalet ówczesnych mu ludzi).
 • Wykorzystywał tzw. regułę odpowiedniości między formą i treścią.