Medyczne podejście

Aby uchronić się przed gruźlicą trzeba wietrzyć pierzyny.