„Żywoty świętych starego i nowego zakonu na każdy dzień przez cały rok” Piotra Skargi

 • Książka powstała prawdopodobnie w 1577 roku.
 • Po raz pierwszy wydano ją w 1579 roku w Wilnie.
 • „Żywoty” przyczyniły się do wielkiej popularności autora.
 • Inicjatorami jej stworzenia  byli jezuici.
 • Chcieli, by ukazała się po polsku.
 • Był to czas nasilenia kontrreformacji.
 • Księga miała się przeciwstawić rosnącej popularności ruchu protestanckiego.
 • Jezuici postanowili pokazać ludziom kult świętych, których protestanci nie uznawali.
 • Piotr Skarga podjął się ogromnej pracy.
 • Postanowił przygotować wielkie hagiograficzne  (żywotopisarskie)  dzieło.
 • Księga zdobyła wielkie uznanie, za życia autora była 7 razy wznawiana.
 • Twórca kierował się różnymi źródłami, o czym sam napadał w przedmowie do jednego z wydań.