Znaczenie twórczości Ignacego Krasickiego

  • Znany jest głównie z alegorycznych bajek, gdzie przedstawiał cechy ludzi i motywy ich zachowania.
  • Prawdy moralne przedstawione przez poetę są aktualne do dziś.
  • Tworzył łącząc mistrzostwo języka, środków stylistycznych z ważnymi tematami.
  • Twórczość pisarska miała ścisły związek z działalnością publicystyczną i polityczną poety działającego w obozie naprawy państwa.
  • Jego utwory uznane są za gatunkowe wzorce bajki i satyry.
  • Wprowadził do literatury poemat heroikomiczny i powieść.