Cechy liryki religijnej Franciszka Karpińskiego

  • „Pieśń poranna” i „Pieśń wieczorna” to utwory o charakterze modlitewnym.
  • Poeta odwołał się w nich do ludowego postrzegania świata.
  • Takie widzenie oparte jest na głębokiej wierze i zaufaniu do Boga.
  • Charakteryzuje się także naiwnym  widzeniu siebie i przyrody.
  • W obu pieśniach pokazane jest życie człowieka w naturalnym cyklu, od przebudzenia i konieczności okazania wdzięczności Stwórcy, aż do zaśnięcia , kiedy powinno się prosić Boga o opiekę.
  • Istotne jest też światło i ciemność  ilustrujące pory dnia.