Znacznie [synonimy]

  • Stokroć.
  • Nierównie.
  • Nieporównanie.
  • Dużo.
  • Bez porównania.
  • Bardzo.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]