Znaczyć [synonimy]

  • Mieć znaczenie.
  • Być w cenie.
  • Przedstawiać wartość.
  • Nie wypaść sroce spod ogona.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]