Znak [synonimy]

 • Ślad.
 • Trop.
 • Pieczątka.
 • Stempel.
 • Faksymile.
 • Piętno.
 • Godło.
 • Dzwon.
 • Alarm.
 • Cecha.
 • Objaw.
 • Drogowskaz.
 • Napis.
 • Emblemat.
 • Herb.
 • Sygnał.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]