Zniekształcać się [synonimy]

  • Odkształcać się.
  • Defasonować się.
  • Niszczyć się.
  • Paczyć się.
  • Deformować sie.
  • Wykrzywiać się.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]