Zniekształcenie [synonimy]

  • Odkształcenie.
  • Spaczenie.
  • Wypaczenie.
  • Karykatura.
  • Niedorozwój.
  • Blizna.
  • Nieregularność.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]