Zoil

  • Krytyk, publicysta.
  • Złośliwy i napastliwy.
  • Pojęcie pochodzi od imienia greckiego pisarza Zoilosa (IV wiek p.n.e.).
  • Znany był ze złośliwych sądów dotyczących utworów Homera.