Znak językowy

  • Relacja zachodząca między formą wyrazu (lub morfemu), czyli jego zdolnością do wytwarzania określonej treści, a samą treścią.