Zestrój intonacyjny

  • Fragment wypowiedzi.
  • Stanowi zazwyczaj jakąś całość składniową.
  • Zawsze jest całością intonacyjną.
  • Przedzielony jest od innego odcinka wypowiedzi pauzą i zmianą wysokości tonu.