Zdrój

 • Grupa literacka zorganizowana wokół wydawanego w latach 1917-1922 w Poznaniu dwutygodnika literacko-artystycznego o tym samej nazwie.
 • Pismo stanowiło głownie trybunę polskiego ekspresjonizmu.
 • Redakcją kierował  Jerzy Hulewicz (1886-1941).
 • Najbliższymi współpracownikami redaktora naczelnego byli:
  • Stanisław Przybyszewski ( 1868- 1927),
  • Witold Hulewicz (1895-1941),
  • Jan Stur , właśc. Hersz Feingold (1895 – 1923),
  • Emil Zegadłowicz (1888-1941),
  • Józef Wittlin (1896-1976).