Język pozarozumowy [zaumnyj jazyk]

  • Jedna z form ekspresji poetyckiej futurystów rosyjskich.
  • Wprowadzali oni do swych utworów wypowiedzi obarczone określonym brzmieniem, intencją emocjonalną i odpowiednimi własnościami rytmicznymi.
  • Komponenty te były jednak pozbawione jakiegokolwiek znaczenia.