Zasada trzech jedności

  • Jeden z najważniejszych wymogów poetyki klasycznej.
  • Nakazuje przestrzeganie w dramacie jedności:
    • miejsca,
    • czasu,
    • akcji