Zola Emile Édouard Charles Antoine

Emile Édouard Charles Antoine Zola

(2 kwietnia 1840, Paryż, Francja – 29 września 1902, Paryż, Francja)

Powieściopisarz francuski, eseista, dziennikarz, krytyk sztuki.

Pochodził z rodziny włoskich emigrantów.

Znał malarza Paula Cézanne’a, z którym przyjaźnił się całe życie.

Twórca dwudziestotomowego cyklu powieściowego Rougon-Macquartowie. Jest to historia naturalna i społeczna rodziny za czasów Drugiego Cesarstwa (1871-1893), w skład wchodzi także „Nana” (1880).

Zola w swoim cyklu wykorzystał tzw. metodą scjentystyczną, starając się w sposób naukowy (postrzegany jako skrajnie obiektywny) „objaśniać”  świat. Bohaterowie Zoli są mocno uwikłani w dziedziczone po przodkach skłonności.

Znanym wydarzeniem w życiu  Zoli był fakt obrony Alfreda Dreyfusa, francuskiego oficera oskarżonego o zdradę, w jego sprawie pisarz  zwracał się do samego prezydenta.

Umarł w tajemniczych okolicznościach, zatruty tlenkiem czadu, nigdy tego przypadku dokładnie nie zbadano, dlatego być może krążyło wiele niesamowitych teorii na ten temat.

Podstawowe założenia naturalizmu sformułował w rozprawie teoretycznej pt. „Powieść eksperymentalna”. Pisał: “Naturalizm w literaturze jest to zwrot do natury i człowieka, bezpośrednia obserwacja, dokładna anatomia, przyjmowanie i malowanie istotnego stanu rzeczy”. Jednak najdoskonalszy obraz naturalizmu znajdujemy w jego dziełach, powieściach“Germinal”, “Nana”.

Najważniejsze u E. Zoli:

  • człowiek, częścią natury,
  • walka o byt w społeczeństwie,
  • powieść – dokument,
  • „fotografia” rzeczywistości,
  • punkt widzenia bohatera,
  • brutalizm obrazowania,
  • autentyczny język bohaterów.