„Żółw i mysz” Ignacego Krasickiego

 • Gatunkowo utwór jest bajka.
 • Składa się z czterech trzynastoosobowych wersów.
 • Występują rymy żeńskie, parzyste.
 • Poeta zastosował zabieg kontrastu.
 • Przedstawia historię myszy ubolewającej nad losem żółwia.
 • Mysz żałuje go stwierdzając, że jest mu niewygodnie w skorupie.
 • Żółw ripostuje, że mysz może sobie nawet i mieszka w pałacu, ale on ma swój domek.
 • Bajka zbudowana z 4 trzynastosylabowych wersów.
 • Zastosowano rymy żeńskie parzyste.
 • W ostatnich 2 wersach pojawił asie kontrast między wspaniałymi pałacami a domrem skromnym.

Morał bajki:

 • Ważniejsze jest, by posiadać własny dom, choćby nie był wspaniały.

 

Że zamknięty w skorupie niewygodnie siedział,
Żałowała mysz żółwia; żółw jej odpowiedział:
«Miej ty sobie pałace, ja mój domek ciasny;
Prawda, nie jest wspaniały — szczupły, ale własny».