Zwalniać się [synonimy]

  • Zrzec się.
  • Odchodzić.
  • Wystąpić.
  • Rezygnować.
  • Tracić zajęcie.
  • Składać rezygnację.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]