Zwariować [synonimy]

  • Zgłupieć.
  • Postradać zmysły.
  • Mieć bzika.
  • Mieć kręćka.
  • Idiocieć.
  • Chorować.
  • Gonić w piętkę.
  • Upaść na głowę.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]