Zwarty [synonimy]

  • Zbity.
  • Szczelny.
  • Spoisty.
  • Nabity.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]