Zwiadowczy [synonimy]

  • Szpiegowski.
  • Wywiadowczy.
  • Szpiclowski.
  • Rekonensowy.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]