Zwierzać się [synonimy]

  • Wywewnętrzniać.
  • Otwierać się.
  • Opowiadać.
  • Mówić.
  • Wyjawiać zamiary.

 

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]