Zwierzchnik [wyrazy przeciwstawne]

  • Głowa.
  • Przełożony.
  • Stary.
  • Pryncypał.
  • Szef.
  • Władza.
  • Władca.
  • Kierownik.
  • Prezes.
  • Wódz.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]