Zwiększać [wyrazy przeciwstawne]

  • Przysparzać.
  • Ustokrotniać.
  • Mnożyć.
  • Dublować.
  • Podwyższać.
  • Zwielokrotniać.
  • Podnosić.
  • Zwiększać.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]