„Źwierzyniec, w którym rozmaitych stanów, ludzi, źwierząt i ptaków kstałty, przypadki i obyczaje są właśnie wypisane” Mikołaja Reja

Utwór stanowi zbiór portretów i obrazów, biogramów i egzemplów (form literackiej, przykładów), przypowieści i anegdot.

Jest to zbiór około 7000 epigramatów, podzielonych na księgi.

Pisarz przedstawił je w ośmiowersowych epigramatach.

Cały utwór liczy 4 rozdziały:

  • I – ilustruje przedstawicieli „stanów sławnych” (m.in. królów, rycerzy, mędrców, postacie biblijne i mityczne),
  • II  obrazuje „stany i domy niektóre zacnego narodu polskiego”,
  • III – to ilustracja „różnych przypadków świata tego”,
  • IV – autor zatytułował  „przypowieści przypadłe”, tak część zyskała największe uznanie czytelników, drukowano ją również osobno pt. „Figliki”, a zawierała humorystyczne bajki i anegdoty.

Po raz pierwszy ukazał się w roku 1562, kolejne wydanie z 1574 roku zostało uzupełnione o tzw. „Powieści przypadłe”, inaczej nazywane „Figlikami”.

Epigramaty Reja są bardzo zróżnicowane, tak jak rożne zainteresowania miał autor, czego wymownie dowodzi tytuł utworu.