„Postylla” Mikołaja Reja

  • „Postylla”  stanowi cykl kazań,
  • Ich redakcja jest bardzo umiarkowana,
  • Rej podjął w nich problematykę dobrych uczynków jako dowodu wiary,
  • Polemizował z innymi w tym obszarze, wskazują, że „wiara bez uczynków miłosiernych, a uczynki bez wiary wszystkie martwe rzeczy są”,
  • Kazania stanowiły uzupełnienie realistycznych obrazków życia codziennego i przedstawianych scenek rodzajowych.