Szymonowic Szymon

Szymon Szymonowic

(Simon Simonides)

(24 października 1558, Lwów, Ukraina – 5 maja 1629, Czernięcin pod Zamościem, Lubelszczyzna)

Był Ormianinem, wykształconym mieszczaninem, który studiował w Akademii Krakowskiej,  gdzie uzyskał tytuł bakałarza (1577), później na uniwersytetach we Francji i w Belgii.

Był protegowanym  Jana Zamoyskiego. Wspólnie ze swoim mecenasem organizował Akademię Zamojskiej. Uznano jego zasługi dla kultury, a nagrodą była nobilitacja i uzyskanie w 1590 roku tytułu szlacheckiego i prawa do herbu Kościesza.

Pisał  bukoliki, czyli sielanki.

Były to wyidealizowane obrazki z życia konwencjonalnych pasterzy, ale to one ugruntowały pozycję poety w polskiej literaturze.

Sielanki, które tworzył Szymonowic, stanowiły połączenie i kompilację tradycji Teokryta i Wergiliusza z wprowadzonym kolorytem polskim, bliskim czytelnikowi.

Ważną pozycję są tzw. sielanki realistyczne, zwane również „antysielankami”, są to m.in.:

  • „Żeńcy”,
  • „Kołacze”,
  • „Pomarlica””.

Zmarł w roku, który kończy polski renesans.