Zwolennik [synonimy]

 • Wyznawca.
 • Wielbiciel.
 • Amator.
 • Miłośnik
 • Stronnik.
 • Entuzjasta.
 • Zbieracz.
 • Przyjaciel.
 • Popularyzator.
 • Hołdownik.
 • Admirator.
 • Sympatyk.
 • Krzewiciel.
 • Apologeta.
 • Pasjonat.
 • Adorator.
 • Propagator.
 • Czciciel.
 • Fanatyk.
 • Fan.
 • Orędownik.
 • Rzecznik.
 • Poplecznik.
 • Wielbiciel.
 • Sprzymierzeniec.
 • Głosiciel.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]